REGULAMENTUL OFICIAL AL LOTERIEI PUBLICITARE “Mamici cu burtici – Super concurs Life Solutions”

PREAMBUL

Recunoscand importanţa serviciilor de sanatate destinate special viitoarelor mame, Besmax Life Solutions SRL (denumită în continuare “Life Solutions” sau “Organizatorul”) lansează pe piata din Romania servicii de recoltarea celulelor stem si efectuarea testelor genetice.

I. ORGANIZATOR

In scopul mediatizarii si promovarii serviciilor de recoltare a celulelor stem si de efectuare a testelor genetice pe care Organizatorul le poate asigura, acesta organizeaza, în conformitate cu O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piaţă, loteria publicitară “Mamici cu burtici – Super concurs Life Solutions” (denumită în continuare “Loteria Publicitară”).

Organizatorul Loteriei Publicitare este Besmax Life Solutions SRL, o societate comercială din Romania cu sediul în Bucuresti, sector 1, cu sediul în Bucureşti, Sectorul 1, str. Pechea nr. 10-12, ap. 12, avand numar de ordine in Registrul Comertului J40/9972/2013 si Cod Fiscal RO32117654.

II. DURATA LOTERIEI PUBLICITARE

Loteria Publicitară se va desfăşura în perioada 08.03.2018, ora 10:00 si se termina in data de 08 iunie ora 00:00 (denumita pe mai departe „Perioada derulării Loteriei Publicitare), în conformitatea cu termenii şi condiţiile prevăzute în prezentul Regulament Oficial. Extragerea castigatorilor va avea loc in data de 10 iunie 2018, la ora 12.00.

III. PARTICIPANŢII – CONDIŢII DE ELIGIBILITATE

La Loteria Publicitară poate participa, în condiţiile prezentului Regulament Oficial, orice persoană fizică de sex feminin, care, la data inscrierii, are implinita varsta de 18 ani si care este insarcinata, cu domiciliul/resedinta in Romania, care acceptă termenii şi condiţiile prezentului Regulament Oficial (“Participanţii”). Pentru a fi eligibil a participa la Loteria Publicitară şi a putea câştiga unul dintre premiile oferite de Organizator în urma tragerilor la sorţi, Participanţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii exprese în mod cumulativ:

(i) Participanţii (orice persoană fizică de sex feminin, care, la data inscrierii, are implinita varsta de 18 ani si care este insarcinata, cu domiciliul/resedinta in Romania) să nu fie angajaţi si/sau colaboratori ai Life Solutions sau ai oricaror companii implicate in realizarea oricaror activitati legate de organizarea si desfasurarea Loteriei Publicitare, sau soţii/soţiile sau rudele acestora până la gradul I;
(ii) Acceptă şi respectă prevederile prezentului Regulament Oficial;
(iii) Accepta ca trebuie sa furnizeze Organizatorului urmatoarele date cu caracter personal: nume si prenume, nr. de telefon, email, spitalul unde va avea loc nasterea si data aproximativa a nasterii (“Date”). Furnizarea Datelor sale cu caracter personal echivaleaza cu exprimarea consimtamantului in vederea prelucrarii datelor cu caracter personal.

IV. MECANISMUL LOTERIEI PUBLICITARE

Participanţii care participa la targuri de profil si care completeaza toate Datele pe flyerele disponibile la standul Organizatorului.
Totodata, exista posibilitatea ca participantii sa se inscrie si online, pe site-ul Organizatorului www.lifesolutions.ro, in sectiunea Concurs, prin completarea tuturor Datelor in formularul aferent.
Un participant nu are dreptul sa completeze mai multe flyere sau sa se inscrie de mai multe ori online sau sa completeze un flyer si apoi sa se inscrie si online. In caz contrar, acesta va fi descalificat.
Toti participantii sunt înscrişi automat in Loteria Publicitară, putând participa la tragerea la sorţi din cadrul Loteriei Publicitare.
Pentru a putea participa la tragerea la sorţi, Participantul trebuie să fi completat toate Datele, in perioada de derulare a Loteriei Publicitare, fie pe flyer, la standul Organizatorului, fie online, pe site-ul Organizatorului. PARTICIPANŢILOR NU LE ESTE IMPUSĂ ÎN CONTRAPARTIDA NICI O CHELTUIALĂ DIRECTĂ SAU INDIRECTĂ;
PARTICIPAREA LA LOTERIA PUBLICITARĂ ESTE GRATUITĂ PENTRU TOŢI PARTICIPANTII, PE TOATĂ PERIOADA DERULĂRII LOTERIEI PUBLICITARE. In acest sens toţi participanţii sunt înscrişi gratuit si automat la Loteria Publicitară in momentul completarii in integralitate a Datelor solicitate de organizator, in
conformitate cu cele mentionate in prezentul regulament.
Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Loteria Publicitara poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
Participantii care nu sunt declarati castigatori, prin simplul fapt al inscrierii in Loteria Publicitara, renunta la a solicita Organizatorului vreo suma de bani sau vreo alta prestatie din partea Organizatorului.

V. PREMIILE LOTERIEI PUBLICITARE – NUMĂR, NATURĂ, VALOARE

Premiile Loteriei Publicitare sunt:
➢ premiul 1 – servicii de recoltare si stocare a celulelor stem recoltate la nastere din sangele din cordonul ombilical si tesututul ombilical, in valoare de 3.393 euro (pachetul VitaPlusCord25),
➢ premiul 2 – servicii de recoltare si stocare a celulelor stem recoltate la nastere din sangele din cordonul ombilical si tesututul ombilical, in valoare de 1.700 euro (pachetul VitaPlusCord). In acest caz, daca este de acord, castigatorul va trebui sa plateasca o taxa anuala in valoare de 120 euro/an, timp de 25 de ani. Daca nu este de acord, castigatorul va pierde premiul. In acest caz premiul va fi alocat unei rezerve, in ordinea extragerii acestor rezerve.
➢ premiul 3 – servicii de recoltare si stocare a celulelor stem recoltate la nastere din sangele din cordonul ombilical, in valoare de 1.200 euro (pachetul VitaPlus). In acest caz, daca este de acord, castigatorul va trebui sa plateasca o taxa anuala in valoare de 105 euro/an, timp de 25 de ani. Daca nu este de acord, . Daca nu este de acord, castigatorul va pierde premiul. In acest caz premiul va fi alocat unei rezerve, in ordinea extragerii acestor rezerve.

Totalul premiilor este in suma de 6.293 euro.
Astfel, se vor acorda, în condiţiile prezentului Regulament Oficial, un număr de 3 premii, constând în servicii de recoltare si stocarea celulelor stem recoltate la nastere din sangele din cordonul ombilical si tesututul ombilical.
In cadrul Loteriei Publicitare, un participant poate castiga un singur premiu.
Daca Organizatorul nu decide in mod expres altfel, niciunul dintre premiile Loteriei Publicitare nu poate fi inlocuit cu contravaloarea in bani a acestuia ori cu un alt bun sau serviciu si nici nu poate face obiectul unei instrainari.

VI. DESEMNAREA CÂŞTIGĂTORILOR ŞI ACORDAREA PREMIILOR

In data de 10 iunie 2018, la ora_12.00, vor fi desemnati cei 3 (trei) câştigatori si_6 rezerve prin tragere la sorţi dintre toţi Participantii la Loteria Publicitară care au completat in integralitate Datele solicitate de Organizator.
Mecanismul de desemnare a câştigatorilor si a rezervelor este tragererea la sorti fie prin intermediul serviciului random.org, fie printr-o filmare in care numele castigatorilor se extrag dintr-o urna.
Tragerea la sorţi va avea loc la adresa Organizatorului din Bucuresti, str. Baneasa nr. 10, sector 1, în prezenţa comisii formate din 3 reprezentanti ai acestuia, şi a celorlalţi potenţiali participanti.
La tragerea la sorţi se va redacta un proces verbal al extragerii, ce va fi semnat de un reprezentant autorizat al Organizatorului şi celelate persoane prezente la extragere, dacă acestea există.
Fiecare dintre cei 3 castigatori va fi contactat telefonic, prin sms, si prin e-mail, in interval de 2 zile de la tragerea la sorti cu scopul de a-i fi furnizate informaţii referitoare la modalitatea de intrare în posesia premiului. In cazul in care un castigator nu isi revendica premiul in maxim 10 zile de la anuntare sau daca Datele furnizate nu au fost corecte, premiul va fi alocat rezervelor, in ordinea in care acestea au fost extrase.
In cazul in care nici castigatorii si nici rezervele nu au putut fi contactati sau nu si-au revendicat premiile sau Datele furnizate de acestia nu au fost corecte sau una dintre castigatoare nu se va mai afla in situatia in care are nevoie de premiu (a pierdut sarcina), se va face o noua tragere la sorti, iar primii castigatori si primele rezerve nu vor fi printre participantii la aceasta tragere la sorti.
Organizatorul se obligă să publice numele câştigătorilor şi premiile acordate, pe pagina/contul de Facebok al Organizatorului imediat ce identificarea şi validarea câştigătorilor va fi fost efectuată.

Participanţii desemnaţi drept câstigători vor fi invitaţi de către reprezentantii Organizatorului să furnizeze Datele cu care s-au inscris la Loteria Publicitara. De asemenea, câştigătorii vor primi informaţii referitoare la premiul câstigat şi cum vor putea intra în posesia premiului.
Organizatorul nu îşi asumă nici o obligaţie privind suportarea cheltuielilor de deplasare ale câştigătorului necesare pentru a intra în posesia premiului.
Pentru a putea intra în posesia premiilor şi a fi validată extragerea, Participanţii desemnaţi câştigători în urma extragerii trebuie:
(i) să nu fi fost descalificaţi ca urmare a neîntrunirii condiţiilor de eligibilitate prevăzute în prezentul Regulament Oficial;
(ii) sã se prezinte personal cu actul de identitate în original – unde numele si prenumele sa coincida cu Datele transmise Organizatorului;
(iii) sa faca dovada ca este insarcinata.
(iv) in cazul in care castigatoarea nu este din Bucuresti, trebuie sa trimita pe email actele doveditoare si sa semneze contractul de celule stem, urmand apoi sa primeasca kit-ul de recoltare prin curier autorizat.
În toate cazurile în care condiţiile prevăzute mai sus nu sunt îndeplinite sau îndeplinirea acestora nu poate fi probată, din orice motiv, Organizatorul are dreptul de a aloca premiul unei rezerve, in ordinea in care acestea (rezervele) au fost extrase.
Orice tentativă de fraudă din partea Participanţilor va atrage după sine anularea oricăror drepturi câştigate de aceştia până la data respectivă.
În cazul în care cîstigatorul este o persoana lipsită de capacitate de exerciţiu ori cu capacitate restrânsa de exerciţiu, acesta este îndreptăţit să intre în posesia premiului numai însotit de reprezentantul legal, acesta din urma urmând a semna o declaraţie prin care Organizatorul este absolvit de orice răspundere decurgând din acordarea premiului respectiv, precum şi de plata oricăror daune sau pretenţii de orice natură legate de acesta.
Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un Participant desemnat castigator nu poate fi contactat din cauza adresei de email sau numarului de telefon incorecte / incomplete.
Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului – verbal de alocare a premiului nu vor fi luate in considerare de catre Organizator.

VII. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

Prin participarea la Loteria Publicitară, Participanţii consimt in mod expres ca Organizatorul să colecteze, să înregistreze, să organizeze, să stocheze, să extragă, să consulte, să utilizeze sau să proceseze în orice alt mod, în conformitate cu prevederile legale aplicable, datele cu caracter personal furnizate de către Participanţi.
La intalnirea dintre castigator si reprezentantii Organizatorului, cand se va semna procesul verbal de acordare a premiului si de stabilire a datelor, termenilor si conditiilor in care castigatorul va beneficia efectiv de premiu castigat (data cand se va efectua recoltarea si stocarea celulelor stem recoltate la nastere din sangele din cordonul ombilical si tesututul ombilical), va fi verificată coincidenta între datele cu caracter personal furnizate pe flyer sauonline şi cele din actele de identitate prezentate.
Prin participarea la Loteria Publicitară, Participanţii îşi exprimă în mod expres consimţământul pentru primirea, prin telefon, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare, de mesaje în scop de marketing direct, inclusiv promovarea serviciilor oferite de Organizator şi/sau prin intermediul acestuia, în legătură cu această Loterie Publicitară.
Organizatorul va face publice numele câştigătorilor şi premiile acordate. De asemenea, atribuirea şi acordarea premiilor poate fi, în conformitate cu strategia Organizatorului, un eveniment public. Astfel, participarea la Loteria Publicitară presupune acordul fiecărui Participant ca persoana sa, numele, localitatea în care domiciliază, fotografia si imaginea, vocea sa să poată fi făcute publice şi folosite în materiale foto, audio şi video de către Organizator fără nici un fel de obligaţie de plată în sarcina Organizatorului în contrapartidă.
Prin participarea/inscrierea la prezenta Loterie Publicitara, castigatorii consimt ca toate materialele surprinse si fixate pe orice tip de suport de catre Organizar cu ocazia acestei Loterii Publcicitare, referitoare la castigatori (nume, imagine, sunet/voce) pot fi facute publice si exploatate de Organizator si/sau subcontractantii acestuia. Limitele in care Organizatorul si/sau subcontractantii acestuia vor putea exploata materialele respective cu participantii surpinse/fixate pe orice tip suport in Campanie sunt:
a. limita teritoriala: nelimitat;
b. durata: nelimitat;
c. numar de utilizari: nelimitat si neconditionat;
d. tip de utilizari (ex: continua, periodica, punctuala etc.): nelimitat si neconditionat;
e. modalitati de utilizare (ex: de sine statatoare ori combinata, alaturata, completata, modificata, transformata etc.): nelimitat si neconditionat;
f. mijloc de utilizare / exploatare (tv, etc.): nelimitat;
g. cantitate (ex: in tot sau in parte): nelimitat si neconditionat;
h. destinatia utilizarii: nelimitat si neconditionat.

Participantii prin inscrierea in Loteria Publicitara renunta la a solicita Organizatorului si/sau subcontractantilor sai vreo suma de bani sau vreo alta prestatie din partea Organizatorului
si/sau a subcontractantilor acestuia, pentru exploatarea drepturilor patrimoniale de autor/conexe (prevazute de Legea nr. 8/1996) aferente operelor continand imaginea si vocea, opere si care vor putea surprinse/fixate pe orice tip de suport de catre Organizator si/sau subcontractantii sai cu ocazia inscrierii, participarii la Loterie si acordarii premiului.
La solicitarea Organizatorului, câştigatorii premiilor vor semna o declaraţie în acest sens, anterior acordării premiului şi ca o condiţie prealabilă la aceasta. Fotografiile si imaginile castigatorillor vor fi facute publice si in testimoniale care vor fi publicate pe site-ul Organizatorului si/sau pe contul/pagina de Facebook a Organizatorului si/sau in comunicate de presa, campanii de marketing, etc.
În cazul în care căştigătorul este o persoană lipsită de capacitate de exerciţiu ori cu capacitate restrânsa de exerciţiu, acordul menţionat anterior va trebui sa fie dat sau însoţit de acordul reprezentantului sau legal.

Organizatorul se obligă să respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protecţia datelor cu caracter personal pe durata Loteriei Publicitare şi ulterior prevederile Regulamentului UE 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date. Organizatorul nu va dezvălui datele cu caracter personal furnizate de Participanţi către terţi fără consimţământul prealabil al Participanţilor în cauza, cu excepţia numelor acestora, care vor fi făcute publice.
Participantul are, conform Legii 677/2001, următoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de intervenţie asupra datelor (art.14) şi dreptul de opoziţie (art. 15), dreptul de a nu fi suspus unei decizii individuale (art. 17) şi dreptul de a se adresa justiţiei (art. 18).
Astfel, la cererea scrisă a Participanţilor, datată şi semnată, expediată pe adresa Organizatorului, acesta se obligă: (a) să confirme solicitantului dacă prelucrează sau nu date cu caracter personal ale acestuia, în mod gratuit; (b) să rectifice, actualizeze, şterge etc., date a căror prelucrare nu este conformă cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001; şi/sau (c) să înceteze prelucrarea datelor cu caracter personal ale solicitantului.

VIII. TAXE ŞI IMPOZITE

Organizatorul nu este răspunzător pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligaţii fiscale corespunzătoare premiilor oferite în cadrul Loteriei Publicitare şi care sunt în sarcina exclusivă a câştigătorilor, după caz, cu exceptia impozitului cu reţinere la sursă aplicabil veniturilor provenite din premii, impozit pe care Organizatorul il va suporta si pe care este obligat să îl calculeze, să îl reţină şi să îl vireze la bugetul de stat conform prevederilor Codului Fiscal.

IX. RĂSPUNDEREA ORGANIZATORULUI

Organizatorul Loteriei Publicitare nu îşi asumă nici o răspundere şi nu va fi implicat în nici un litigiu faţă de Participanţi, legat de modul in care serviciile aferente premiilor vor fi prestate.
Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului castigat sau dorit.
Acuratetea Datelor nu atrage raspunderea Organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca atare acesta nu are niciun fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor Date eronate care au dus la imposibilitatea identificarii unui castigator.

X. REGULAMENTUL OFICIAL AL LOTERIEI PUBLICITARE

Regulamentul Oficial al Loteriei Publicitare este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile, FIIND ACCESIBIL ÎN MOD GRATUIT ORICĂRUI SOLICITANT PE ÎNTREAGA DURATA A LOTERIEI PUBLICITARE pe website-ul www.lifesolutions.ro sau poate fi solicitat în mod GRATUIT la standurile Organizatorului de la targurile de profil sau la adresa Organizatorului din bucuresti, str. Baneasa nr. 10, sector 1.
Prin participarea la Loteria Publicitară, Participanţii aderă în mod expres şi necondiţionat la prezentul Regulament Oficial şi se obligă să respecte în totalitate termenii şi condiţiile acestuia. Orice nerespectare a prevederilor prezentului Regulament Oficial poate conduce la anularea şi neacordarea premiilor.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica si/sau completa prezentul Regulament Oficial, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe desfasurarea Loteria Publicitara, fără drept de compensare, cu conditia ca orice modificare fiind adusă la cunoştinţa publicului pe website-ul www.lifesolutions.ro.
Loteria Publicitara poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora sau caz fortuit in acord cu prevederile Noului Cod Civil, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Loteriei.
Regulamentul Oficial va fi autentificat la un notar public, în conformitate cu legislaţia aplicabilă.

XI. LITIGII

Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanţii la prezenta Loterie Publicitară se vor rezolva pe cale amiabila sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi solutionate de instanţele judecătoreşti competente de la sediul Organizatorului.
Orice reclamaţie legată de desfăşurarea Loteriei Publicitare se va face în scris, în termen de 5 zile de la data la care s-a cunoscut sau trebuia să se cunoască evenimentul cauzator de prejudicii. Dupa expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio reclamatie.

Organizator,
Besmax Life Solutions SRL

 

Descarcă Regulament