REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE “SUPER GRAVIDUTA”

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

“SUPER GRAVIDUTA”

Perioada: 21.08.2020 – 25.02.2021 ( 6 luni, 1 premiul pe luna)

 

 

 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
  • Organizatorul campaniei promotionale“Mamici cu burtici” este Besmax Life Solutions S.R.L., cu sediul in Bucuresti, sector 1, str. Pechea nr. 10-12, ap. 12, avand numar de ordine in Registrul Comertului J40/9972/2013 si Cod Fiscal RO32117654, denumit in continuare „Organizator”.
  • Campania promotionala se va desfasura:
 2. cu sprijinul societatii PARALELA 45 TURISM S.R.L.,persoana juridica romana cu sediul social în Bucuresti, Bd. Regina Elisabeta 29-31, sector 5, înregistrată la Registrul Comertului sub numarul de ordine J40/21621/1994, cod de inregistrare fiscal 6505940, cont bancar RO55 BTRL RONC RT02 5935 9401, deschis la Banca Transilvania, reprezentată legal de Burcea Ruxandra, director general („Partenerul”) care va oferi 3 premii – cate un premiu in fiecare luna.
 3. prin intermediul societatii C. Indoor Media Group S.R.L. cu sediul social în Bucuresti, strada Sapte Drumuri nr.10, et 4, ap 26, sector 3, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/3450/2006, cod unic de inregistrare RO 18436062, cont nr. RO12BTRL04301202818814XX deschis la Banca Transilvania, reprezentata legal prin Andreea Corbu – Administrator, (”Agentia”) care va fi responsabila cu autentificarea prezentului regulament, desemnarea castigatorilor, distribuirea si punerea in posesie a premiilor catre castigatori, prin resursele proprii.
  • Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa prezentul Regulament, precum si dreptul de a inceta sau intrerupe desfasurarea campaniei publicitare, fara drept de compensare, cu conditia ca orice modificare sa fie adusă la cunostinta publicului. Modificarea Regulamentului se poate realiza prin intocmirea unui act aditional la acesta, care va fi disponibil pe site-ul roin vederea consultarii si luarii la cunostinta a prevederilor acestuia de catre toti participantii.
  • Campania promotionala va putea fi intrerupta de catre Organizator, oricand in timpul duratei de desfasurare, in cazul aparitiei unei situatii de forta majora in acord cu prevederile Codului Civil, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a campaniei publicitare.
  • Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a inceta Campania promotionala inainte de termen, prin incheierea unui act aditional la Regulament, urmand ca modificarile si/sau completarile sa fie facute publice pe site-ul ro.
  • Regulamentul este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania. Anexele sau actele aditionale la Regulament fac parte integranta din acesta.

 

 1. CONDITII DE PARTICIPARE
  • La aceasta Campanie promotionala poate participa orice persoana fizica de sex feminin, care, la data inscrierii, are implinita varsta de 18 ani si este insarcinata, are domiciliul/resedinta in Romania („Participantii„) si, cunoscand prezentul Regulament, cu care este intru totul de acord, doreste sa participe la Campania promotionala (conditii cumulative). La aceasta Campanie promotionala nu este permisa participarea angajatilor si/sau colaboratorilor Organizatorului, ai Partenerului, ai Agentiei, precum si a membrilor familiilor acestora.
  • Participarea la aceasta Campanie promotionala implica acordul expres, cunoasterea si acceptarea fara obiectii a prezentului Regulament de catre toti participantii la Campania promotionala, precum si consimtamantul participantilor ca datele lor cu caracter personal (nume si prenume, nr. de telefon si adresa de email, adresa de domiciliu/resedinta, varsta, sex, daca este insarcinata si spitalul unde va avea loc nasterea, precum si data aproximativa a nasterii) sa fie prelucrate de Organizator in scopul acordarii premiilor, dar si a intrarii in posesia premiilor. Furnizarea de catre participant a datelor lor cu caracter personal echivaleaza cu exprimarea consimtamantului in vederea prelucrarii datelor cu caracter personal.

 

 1. ARIA DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE
  • Campania promotionala se va desfasura pe teritoriul Romaniei, in perioada 08.2020 ora 00:00 – 24.02.2021 (inclusiv) ora 00:00.
  • Campania promotionala se va desfasura in conformitate cu prevederile Regulamentului.
  • Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica perioada Campaniei promotionale pe parcursul derularii acesteia, dar nu inainte de a anunta acest lucru public, cu respectarea prevederilor Sectiunii 1.4. de mai sus.

 

 1. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE. PREMIILE

4.1 (1) Participantii pot fi cei care participa la targuri de profil si care completeaza toate datele pe flyerele disponibile la standul Organizatorului si cei care completeaza taloanele existente in cabinetele medicilor, care si-au dat acordul pentru expunerea urnei Life Solutions.

(2) Totodata, exista posibilitatea ca participantii sa se inscrie si online, pe site-ul Organizatorului www.lifesolutions.ro, in sectiunea Concurs, prin completarea tuturor datelor in formularul aferent.

(3) Un participant nu are dreptul sa completeze mai multe flyere sau sa se inscrie de mai multe ori online sau sa completeze un flyer si apoi sa se inscrie si online. In caz contrar, acesta va fi descalificat.

4.2 Toti participantii sunt inscrisi automat in Campania Publicitara, putand participa la tragerea la sorti din cadrul campaniei.

4.3 Pentru a putea participa la tragerea la sorti, Participantul trebuie sa fi completat toate datele, in perioada de derulare a Campaniei Publicitare, fie pe flyer, la standul Organizatorului, fie online, pe site-ul Organizatorului. PARTICIPANTILOR NU LE ESTE IMPUSA IN CONTRAPARTIDA NICI O CHELTUIALA DIRECTA SAU INDIRECTA; PARTICIPAREA LA CAMPANIA PUBLICITARA ESTE GRATUITA PENTRU TOŢI PARTICIPANTII, PE TOATA PERIOADA DERULARII CAMPANIEI. In acest sens toti participantii sunt inscrisi gratuit si automat la Campania Publicitara in momentul completarii in integralitate a Datelor solicitate de Organizator, in conformitate cu cele mentionate in prezentul regulament.

4.4  Potrivit liberei decizii a Organizatorului si a Partenerului, Campania Publicitara poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

4.5 Participantii care nu sunt declarati castigatori, prin simplul fapt al inscrierii in Campania Publicitara, renunta la a solicita Organizatorului si/sau Partenerului si/sau Agentiei vreo suma de bani sau vreo alta prestatie din partea Organizatorului si/sau a Partenerului si/sau a Agentiei.

4.6 (1) Premiile campaniei constau in:

 

 1. Set Complet Chicco “Protectie naturala impotriva Tantarilor” in valoare de 159,75 lei, oferit de Partener;
 2. Set Chicco “Siguranta pentru intreaga familie”in valoare de 78,8 lei, oferit de Partener;
 3. Set Chicco “Igiena pentru intreaga familie” in valoare de 148,23 lei, oferit de Partener;
 4. PPOMPA SAN “STEP UP”cu clapeta si reductor, 0% BPA in valoare de 249 lei, oferit de Partener;
 5. Incalzitor biberon auto in valoare de 255 lei, oferit de Partener;
 6. MARSUPIU MYAMAKI AIR in valoare de 390 lei, oferit de Partener;

 

(2) Fiecare participant poate primi doar un singur premiu.

(3) Pentru fiecare premiu va fi desemnat 1 (unu) câştigator și 2 rezerve prin tragere la sorţi dintre toţi Participanții la Loteria Publicitară care au completat în integralitate Datele solicitate de Organizator.

Mecanismul de desemnare a câştigatorului și a rezervelor este tragererea la sorți fie prin intermediul serviciului random.org, fie printr-o extragere dintr-o urnă.

La tragerea la sorţi se va redacta un proces verbal al extragerii, ce va fi semnat de un reprezentant autorizat al Împuternicitului şi celelate persoane prezente la extragere, dacă acestea există. Extragerea va fi efectuata de catre Împuternicit.

 • Premiile oferite in cadrul campaniei nu pot fi inlocuite cu contravaloarea in bani a acestora ori cu un alt bun sau serviciu si nici nu pot face obiectul unei instrainari de la castigator catre un tert.
 • Desemnarea castigatorilor:
 • Lunar, in datele de 15 septembrie 2020, 29 octombrie 2020, 30 noiembrie 2020, 21 decembrie 2020, 29 ianuarie 2021, 25 februarie 2021 se va proceda la extragere premiilor;
 • Set Complet Chicco “Protectie naturala impotriva Tantarilor” in valoare de 159,75 lei, oferit de Partener; in data de 15 septembrie 2020.
 • Set Chicco “Siguranta pentru intreaga familie”in valoare de 78,8 lei, oferit de Partener; in data de  29 octombrie 2020.
 • Set Chicco “Igiena pentru intreaga familie” in valoare de 148,23 lei, oferit de Partener; in data de 30 noiembrie 2020.
 • PPOMPA SAN “STEP UP”cu clapeta si reductor, 0% BPA in valoare de 249 lei, oferit de Partener; in data de 21 decembrie 2020.
 • Incalzitor biberon auto in valoare de 255 lei, oferit de Partener; in data de 29 ianuarie 2021.
 • MARSUPIU MYAMAKI AIR in valoare de 390 lei, oferit de Partener; in data de 25 februarie 2021
  • Agentia sau Organizatorul va contacta pe fiecare castigator pentru a stabili cum acesta va intra in posesia premiului. In cazul in care castigatorul nu poate fi contactat din culpa lui (de ex. nu a mentionat o adresa de email valida, nu raspunde la emailul primit, nu poate fi contactat telefonic, refuza sa furnizeze datele necesare in vederea validarii premiului in decursul a 5 (cinci) zile lucratoare, acesta va pierde premiul. In cazul in care castigatorul nu colaboreaza cu Agentia sau Organizatorul în vederea primirii si acceptarii premiului, castigatorul va fi invalidat. In cazul in care castigatorul refuza sa furnizeze datele necesare in vederea validarii premiului (nume, prenume, nr. de telefon, adresa e-mail) – castigatorul va pierde premiul. In cazul in care castigatorul nu isi revendica premiul in termen de 5 zile, acesta poate fi descalificat. Premiile neacordate raman in posesia Organizatorului sau a Partenerului, dupa caz. Organizatorul si/sau Partenerul si/sau Agentia nu isi asuma nici o obligatie privind suportarea cheltuielilor de deplasare ale castigatorului necesare pentru a intra in posesia premiului. Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului odata cu inscrierea in campanie nu atrage raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un Participant desemnat castigator nu poate fi contactat de Agentie sau Organizator din cauza adresei de email sau numarului de telefon incorecte / incomplete.
  • Organizatorul si/sau Partenerul pot face public numele castigatorilor si pe paginile lor de Facebok.
  • Pentru a putea intra in posesia premiilor, castigatorii trebuie:
 • sa nu fi fost descalificati ca urmare a neintrunirii conditiilor de eligibilitate prevazute in prezentul Regulament;
 • sa se prezinte personal, cu actul de identitate in original, pentru ridicarea premiului – unde numele si prenumele sa coincida cu datele transmise Organizatorului;
 • sa faca dovada ca este insarcinata;
 • in cazul in care nu este din Bucuresti, trebuie sa trimita pe email dovezi ca este persoana castigatoare, Agentia urmand sa ii trimita premiul. Daca premiul castigat este cel oferit de Organizator, acesta ii va trimite contractul de prestari servicii si toate actele necesare pe care castigatorul trebuie sa le completeze pentru a putea beneficia de premiu. Castigatorul trebuie sa semneze contractul si actele atasate acestuia, sa il trimita in original Organizatorului, urmand apoi sa primeasca kit-ul de recoltare prin curier autorizat.
 • In cazul in care castigatorul este o persoana lipsita de capacitate de exercitiu ori cu capacitate restransa de exercitiu, acesta este indreptatit sa intre in posesia premiului numai insotit de reprezentantul legal, acesta din urma urmand a semna o declaratie prin care Organizatorul si/sau Partenerul si/sau Agentia sunt absolviti de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectiv, precum si de plata oricaror daune sau pretentii de orice natura legate de acesta.

 

 1. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE
  • Solicitarile/reclamatiile privitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal se pot depune conform indicatiilor din Anexa 1.
  • Participantii pot depune contestatie in legatura cu desfasurarea Campaniei promotionale prin email la adresa [email protected]sau prin posta la adresa: Bucuresti, Sector 1, str. Baneasa nr. 10, pana la data de 2 martie 2020, inclusiv. Dupa aceasta data, nicio contestatie nu va mai fi luata in considerare de catre Organizator.

 

 1. LIMITAREA RASPUNDERII
  • Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei campanii.
  • In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei intrari in cadrul campaniei, decizia Organizatorului este definitiva.
  • Organizatorul si/sau Partenerul si/sau Agentia nu vor fi responsabili pentru imposibilitatea castigatorului de a intra in posesia premiului.
  • Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare intrarii in posesia premiului nu vor fi luate in considerare.

 

 1. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
  • Eventualele litigii aparute intre Organizator, pe de o parte, si Participanti, pe de alta parte, se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta cale nu este posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.
  • Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii promotionale.
  • In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau facilitat castigarea de premii necuvenite, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

 

 1. INTRERUPEREA CAMPANIEI PROMOTIONALE
  • Campania promotionala va putea fi intrerupta in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorului, dar nu inainte de a anunta publicul pe pagina web, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Campanie promotionala.
  • Situatiilor avute in vedere la art. 8.1. le sunt asimilate si hotararile si/sau actul de putere publica al instantei competente sau altei autoritati publice competente, precum si cazul schimbarii cadrului legislativ, astfel incat organizarea si desfasurarea Campaniei promotionale sa presupuna marirea bugetului alocat acestui proiect.
  • In situatiile avute in vedere la art. 8.1 si 8.2 Organizatorul este exonerat de orice raspundere fata de participantii la Campania promotionala.

 

 1. FORTA MAJORA
  • Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.
  • Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform Cod civil. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice Participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

 

 1. TAXE SI IMPOZITE
  • Daca este cazul, Organizatorul si Partenerul se obliga sa calculeze, sa suporte si sa vireze impozitul datorat pentru premiile obtinute de catre castigatori in conformitate cu Codul Fiscal si sa depuna declaratii de venit la autoritatea fiscala competenta pentru veniturile aferente premiului din acest Regulament. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura in legatura cu acestea, sunt in sarcina exclusiva a castigatorului. De la data semnarii confirmarii de primire a premiilor toate cheltuielile legale aferente acestor premii revin castigatorului.

 

 1. REGULAMENTUL OFICIAL
  • Prin participarea la aceasta Campanie promotionala, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.
  • Regulamentul Campaniei va fi disponibil pe pagina web a Organizatorului www.lifesolutions.ro
  • Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntarea prealabila a acestor modificari.
 2. Prin participarea la Campania Publicitara, Participanţii adera in mod expres si necondiţionat la prezentul Regulament si se obliga sa respecte in totalitate termenii si conditiile acestuia. Orice nerespectare a prevederilor prezentului Regulament poate conduce la anularea si neacordarea premiilor.

 

 

S.C. Indoor Media Group S.R.L.