Termeni și condiții

La adresa https://lifesolutions.ro/ se regăsesc informații (texte, poze, baze de date etc. ) care constituie conținutul site-ului https:lifesolutions.ro/, proprietatea SC BESMAX LIFE SOLUTIONS SRL, cu sediul social în Str. Pechea Nr.10-12, Sector 1, județul București, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/9972/08.08.2013, CUI RO 32117654. Orice preluare a conținutului (integrală sau parțială) în alte scopuri decât în interes personal este sancționata de legislația privind drepturile de proprietate intelectuală.

Informațiile oferite în cadrul prezentului site sunt în limbile română (https:lifesolutions.ro/), fără a exclude prezentarea acestora în alte limbi.

Folosirea site-ului https:lifesolutions.ro/ implică acceptarea termenilor și condițiilor ce vor fi detaliate în paragrafele următoare.

Pentru folosirea în cele mai bune condiții a site-ului, se recomandă citirea cu atenție a termenilor și condițiilor.

SC BESMAX LIFE SOLUTIONS SRL își asumă dreptul de a face modificări ale acestor prevederi fără altă notificare. Când se accesează acest capitol de pe site (termeni și condiții), se parcurge varianta cea mai nouă a acestui contract.

1. SERVICIILE

Site-ul conține informații referitoare la sănătate, la domenii medicale sau tratamente medicale destinate exclusiv uzului uman, respectiv la servicii de recoltare a celulelor stem si efectuare a testelor genetice pentru viitoarele mămici. Aceste informații nu vor constitui, în niciun caz, o opinie medicala avizata și sunt prezentate în cuprinsul site-ului exclusiv cu titlu informativ.

Societatea nu asigura în mod direct serviciile de recoltare a celulelor stem si efectuare a testelor genetice, ci este un intermediar, având calitatea de partener exclusiv pe teritoriul României al băncii de celule stem Vita 34 AG, cea mai mare bancă privată de celule stem din Germania. În acest sens, Societatea este autorizată de către Agenția Națională de Transplant pentru importul și exportul sângelui și țesutului din cordonul ombilical.

Informațiile prezentate în site nu vor trebui în niciun caz utilizate pentru punerea unui diagnostic medical în legatură cu orice boală sau orice problema fizică.

În consecință, exprimarea acordului dvs. cu privire la acești termeni și condiții generale de utilizare a site-ului, reprezinta acceptarea Dvs. ca utilizarea acestor informații si/sau servicii sunt in totalitate sub controlul dumneavoastră și vor fi răspunderea dumneavoastră exclusivă.

Societate depune toate diligentele, pentru a asigura actualitatea și exactitatea informațiilor cuprinse în acest site. Cu toate aceasta, Societatea nu garantează în niciun fel ca aceste informații sunt exacte, complete și actualizate. Societatea nu oferă nicio garanție, expresă sau tacita în legătură cu conținutul integral și/sau parțial al site-ului. Cel mai important, nicio informație cuprinsa în acest site sub orice forma, nu reprezinta o opinie medicala avizata. În consecință, consultarea acestui site nu va exonerează de obligația de a solicita opinia sau de a consulta un profesionist în domeniul sănătății (medic etc).

PENTRU UTILIZAREA SERVICIILOR, SOCIETATEA POATE SOLICITA UTILIZATORULUI SĂ ÎȘI EXPRIME ACORDUL CU PRIVIRE LA ACEȘTI TERMENI ȘI CONDIȚII PRINTR-O ACȚIUNE SPECIFICĂ, CARE ARE SEMNIFICAȚIA UNUI CONSIMȚĂMÂNT NEECHIVOC (E.G. BIFAREA CĂSUȚEI SPECIFICE „AM CITIT ȘI SUNT DE ACORD CU TERMENII ȘI CONDIȚIILE SITE-ULUI”).

BIFÂND O ANUMITA CĂSUȚA, UTILIZATORUL:

  • A) ÎȘI DA ACORDUL, ÎN MOD EXPRES, SA RESPECTE TOATE CLAUZELE DIN ACEST SET DE TERMENI SI CONDIȚII, PRECUM ȘI ORICE ALȚI TERMENI ȘI CONDIȚII SPECIFICE APLICABILE SERVICIILOR;
  • B) IA LA CUNOȘTINȚĂ DE CONDIȚIILE DE PRELUCRARE A DATELOR PERSONALE CONFORM POLITICII DE CONFIDENTIALITATE, CARE ESTE PARTE INTEGRANTA DIN ACEST SET DE TERMENI ȘI CONDIȚII.

Pentru a asigura respectarea condițiilor de acces si utilizare a serviciilor, utilizatorii trebuie sa verifice la momentul fiecarei accesari a site-ului termenii si conditiile de utilizare. Chiar daca omiteti sa analizati termenii si conditiile, dar utilizati site-ul, vom considera ca ati acceptat acest set de Termeni si Conditii (inclusiv orice actualizare a acestora).

Daca nu sunteti de acord cu prevederile din acest set Termeni si Conditii (inclusiv orice actualizare a acestuia), va rugam sa nu utilizati, sau dupa caz, sa incetati utilizarea site-ului sau a serviciilor oferite de noi, dupa caz. 

Societatea își informează abonații în mod regulat prin mijlocul unui newsletter despre serviciile pe care le asigura, precum și despre concursurile si evenimentele pe care le organizează. Newsletter-ul poate fi primit de către persoana vizată doar dacă (1) persoana vizată are o adresă de email validă și (2) dacă persoana vizată a fost de acord sa primească newsletter-ul. Un email de confirmare va fi trimis către adresa de email înregistrată de către persoana vizată pentru prima dată în vederea trimiterii newsletter-ului, pentru motive legale, prin procedura double opt-in. Acest email de confirmare este utilizat pentru a dovedi dacă deținătorul adresei de email este autorizat să primească newsletter-ul. Pe parcursul abonării la newsletter, stocăm adresa de IP a sistemului computer-ului atribuit de către furnizorul de servicii de internet (ISP) și folosit de către persoana vizată în momentul înregistrării, la fel ca și data și timpul înregistrării. Colectarea acestor date e necesară pentru a înțelege posibilele întrebuințări neadecvate a adresei de email a unei persoane vizate la o dată mai târzie, și de aceea servește scopului de protecție legală a operatorului. Datele personale colectate ca parte din abonarea pentru un newsletter vor fi folosite doar pentru a trimite newsletter-ul. Nu va exista niciun transfer al datelor personale colectate de către serviciul de newsletter către terțe părți. Înregistrările la newsletter-ul nostru pot fi reziliate de către persoana vizată în orice moment. Consimțământul de a stoca date personale, dat de către persoana vizată pentru primirea newsletter-ului, poate fi revocat oricând. Există link-ul Dezabonare în fiecare newsletter pentru revocarea acestui consimțământ. De asemenea, retragerea înscrierii de la newsletter e posibilă oricând direct pe site-ul nostru accesând Dezabonare, iar persoana vizată poate opta și pentru comunicarea cu operatorul în mod diferit, prin email la adresa [email protected] sau în scris, la adresa București, Sector 1, str. Băneasa nr. 10.

2. LIMITAREA RĂSPUNDERII

Prin accesarea site-ului sunteți de acord ca utilizarea să se facă pe propria dumneavoastră răspundere. SC BESMAX LIFE SOLUTIONS SRL nu este responsabil pentru niciun incident direct sau indirect sau orice alte pierderi, costuri sau cheltuieli de orice natură care pot apărea, ca urmare a accesării sau navigării în site sau prin intermediul descărcărilor de date (text, imagini, video sau audio).

Conținutul site-ului https:lifesolutions.ro/ a fost alcătuit cu cea mai mare atenție pentru introducerea corectă a datelor și respectarea acurateții informațiilor. Totuși erorile nu sunt imposibile. De aceea, SC BESMAX LIFE SOLUTIONS SRL nu își asumă responsabilitatea pentru greșelile de tipărire sau afișare, în ceea ce privește imaginile, caracteristicile etc.

SC BESMAX LIFE SOLUTIONS SRL nu este responsabil de nicio daună provocată de viruși, bug-uri, acțiuni umane sau orice defecțiune a sistemului informatic, sau orice alte erori, defecțiuni sau întârzieri de comunicații în transmisiile pe dispozitive.

Toate informațiile și materialele conținute pe acest site sunt furnizate în mod gratuit, fără niciun fel de garanție. Sub nicio circumstanță SC BESMAX LIFE SOLUTIONS SRL nu va fi responsabil pentru nici o daună directă, indirectă, accidentală sau specială care rezultă din utilizarea sau incapacitatea de a utiliza acest site și nu va fi responsabil de orice daune ce sunt rezultat a greșelilor, omisiunilor, întreruperilor, erorilor, defecțiunilor, întârzierilor în funcționare sau transmisie sau orice neîndeplinire de performanță a site-ului.

Prin accesarea site-ului, vizitatorul acceptă în mod expres și fără echivoc, Termenii și condițiile site-ului și condițiile în care se desfășoară procesul de contact și/sau cerere de oferă, asa cum sunt ele prezentate pe site.

3. PUBLICITATE ȘI CONFIDENȚIALITATE

Utilizatorul nu va face publice, unor terți, prin orice mijloace, nicio informație cu caracter privat primită de la SC BESMAX LIFE SOLUTIONS SRL, sub sancțiunea obligării acestuia la plata de daune interese.

De asemenea, SC BESMAX LIFE SOLUTIONS SRL nu va face publice niciunei terțe părți nicio informație transmisă fără acordul scris al utilizatorului, cu excepția partenerilor agreați, furnizori de servicii cu care exista un contract prin care se protejează aceste date.

Citiți documentul politicii de confidențialitate.

4. LEGĂTURI

Site-ul https:lifesolutions.ro/ poate conține linkuri către alte site-uri sau alte surse.

SC BESMAX LIFE SOLUTIONS SRL nu este responsabil pentru orice pagubă sau pierdere cauzată sau presupusă a fi cauzată de informațiile furnizate de site-urile sau sursele spre care trimit aceste linkuri.

5. FRAUDĂ

ORICE ÎNCERCARE DE A ACCESA DATELE PERSONALE ALE ALTUI UTILIZATOR, DE A MODIFICA CONȚINUTUL SITE-ULUI lifesolutions.ro SAU DE A AFECTA FUNCȚIONAREA SERVERULUI CARE GĂZDUIEȘTE SITE-UL lifesolutions.ro VA FI CONSIDERATĂ O TENTATIVĂ DE FRAUDARE A SITE-ULUI ȘI VA DECLANȘA URMĂRIREA PENALĂ ÎMPOTRIVA AUTORULUI SAU AUTORILOR ACESTOR FAPTE.

6. SECURITATEA DATELOR PERSONALE ȘI A INFORMAȚIILOR:

Datele personale ale utilizatorului vor putea fi folosite de către SC BESMAX LIFE SOLUTIONS SRL numai în scopul declarat al acestui site. Informațiile și datele din formularul de contact și cel de cerere de ofertă vor fi folosite numai pentru a răspunde solicitărilor emitentului.

Datele personale vor putea fi însă transmise autorităților în drept să efectueze orice verificări justificate în baza legii, dacă acest lucru va fi solicitat în conformitate cu legile în vigoare.

SC BESMAX LIFE SOLUTIONS SRL nu vinde, nu oferă, nu face schimb de adrese e-mail obținute prin intermediul acestui site, nu divulga adresa dumneavoastră de e-mail altor persoane care accesează paginile acestui site.

Din 25 mai 2018, conform Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) denumit în continuare „Regulamentul GDPR”, SC BESMAX LIFE SOLUTIONS SRL are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de vizitator. Scopul colectării datelor este de răspundere vis-a-vis de solicitărilor vizitatorilor, așa cum apare descris în politica de confidențialitate.

Conform Regulamentului (UE) 679/2016, beneficiați de următoarele drepturi:

  1. Dreptul la informare și acces la date cu caracter personal: dreptul de a obține o confirmare a faptului că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care va privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective.
  2. Dreptul la rectificare: dreptul de a solicita Operatorului și de a obține, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care va privesc și/sau de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, cu mențiunea ca în cazul unui cont online aceste modificări le puteți efectua personal din secțiunea de editare a datelor contului.
  3. Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”): dreptul de a obține ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică anumite motive menționate în Regulamentul GDPR.
  4. Dreptul la restricționarea prelucrării: dreptul de a obține restricționarea prelucrării în anumite cazuri.
  5. Dreptul la portabilitatea datelor: dreptul de a primi datele cu caracter personal care va privesc și de a le transmite către un al operator.
  6. Dreptul la opoziție: dreptul de a va opune în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal care va privesc, în condițiile Regulamentului GDPR.
  7. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care va privesc sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.
  8. Dreptul să vă adresați printr-o plângere Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) în situația în care considerați că datele dumneavoastră nu au fost prelucrate în conformitate cu prevederile legale.

Pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați prin cerere scrisa, datată și semnată la adresa e-mail: [email protected], ori la adresa poștală: Str. Pechea Nr.10-12, Sector 1, județul București, în atenția RESPONSABILULUI CU PROTECȚIA DATELOR.

 

7. SCHIMBAREA TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR

SOCIETATEA ÎȘI REZERVĂ DREPTUL DE A ACTUALIZA PERIODIC ACEST SET DE TERMENI ȘI CONDIȚII (E.G. PENTRU A CORESPUNDE SCHIMBĂRILOR SURVENITE LA NIVELUL LEGISLAȚIEI SAU AL SERVICIILOR FURNIZATE DE SOCIETATE). UTILIZATORII VOR FI NOTIFICAȚI CU PRIVIRE LA OPERAREA UNOR ACTUALIZĂRI / MODIFICĂRI ÎN TERMENI ȘI CONDIȚII ȘI LI SE VA SOLICITA SĂ ÎȘI EXPRIME ACORDUL CU PRIVIRE LA TERMENII ȘI CONDIȚIILE ACTUALIZATE. REFUZUL DE A ACCEPTA TERMENII ȘI CONDIȚIILE ACTUALIZATE VA ATRAGE IMPOSIBILITATEA UTILIZĂRII SITE-ULUI.

 

8. LITIGII. LEGEA APLICABILĂ

Orice litigiu apărut va fi rezolvat prin înțelegere intre cele două părți (pe cale amiabilă). În cazul în care nu s-a reușit stingerea conflictului pe cale amiabilă, competența revine instantelor de judecată romane, de pe raza sediului social al SC BESMAX LIFE SOLUTIONS SRL.

 

SC BESMAX LIFE SOLUTIONS SRL nu răspunde pentru pagubele, costurile, procesele, pretențiile sau cheltuielile apărute ca urmare a nerespectării de către utilizatori a “Termenilor și condițiilor”.